កម្រងខ្សែភាពយន្តបែបយុវវ័យ និយាយពីទេពធីតាមួយអង្គ ដែលបានប្រែរូបធ្វើជាមនុស្ស បន្ទាប់ពីជួយសិស្សសាលាប្រុសម្នាក់ដោយអចេតនា។ តើទេពធីតាអង្គនេះនឹងត្រូវសម្របខ្លួនយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងពិភពមនុស្ស? បើចង់ជ្រាបច្បាស់ ...

Thailand Motion

15 videos
3.100 views
កម្រងខ្សែភាពយន្តបែបយុវវ័យ និយាយពីទេពធីតាមួយអង្គ ដែលបានប្រែរូបធ្វើជាមនុស្ស បន្ទាប់ពីជួយសិស្សសាលាប្រុសម្នាក់ដោយអចេតនា។ តើទេពធីតាអង្គនេះនឹងត្រូវសម្របខ្លួនយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងពិភពមនុស្ស? បើចង់ជ្រាបច្បាស់ សូមកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនារឿង វិទ្យាល័យ កំណត់ហេតុស្នេហ៍ ដែលមានផ្សាយជូនទស្សនាក្នុងពេលឆាប់ៗ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTV8 HD តែមួយគត់។ សូមកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នា។

It is a teen fantasy romance series about an angel who has no choice but to become a human after unintentionally saving a male student in danger. What will happen to this angel in human world? Catch the show coming soon on CTV8HD only. Stay tuned!

#វិទ្យាល័យកំណត់ហេតុស្នេហ៍ #CTV8HD

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next