រឿង៖ ស្នាមថើបដំបូង

Thailand Motion

15 videos
2.463 views
រឿង៖ ស្នាមថើបដំបូង

ការកុហក និងសេចក្តីក្បត់ បានធ្វើឱ្យមិត្តភាពក្លាយជាសត្រូវ។ តើការលើកលែងទោស និងសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌអាចពន្លត់បេះដូងដែលពោរពេញដោយការសងសឹកបានដែរឬទេ? រាល់ចម្ងល់នឹងត្រូវបកស្រាយក្នុងរឿង ស្នាមថើបដំបូង ដែលមានផ្សាយជូនទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ ដល់ សុក្រ វេលាម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់ និងម៉ោង ៨:១៥នាទីយប់ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបរាជធានីភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លេខ ៦ តែមួយគត់។

Lies and betrayals turned friends to foes. Can forgiveness and unconditional love quench a vengeful heart? Broadcast from October 11, 2016 every Monday to Friday at 12 PM and 8:15 PM on PPCTV 6 HD only. Stay tuned!

#ppctvdrama #ស្នាមថើបដំបូង #PPCTV6

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next