"Bố đời...mẹ thiên hạ" là cụm từ dùng để ám chỉ những anh chàng như này ? :3

Tôi Đăng Tin

1869 videos
3.597 views
"Bố đời...mẹ thiên hạ" là cụm từ dùng để ám chỉ những anh chàng như này ? :3
=> Share Video Truyền Nguyễn

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next