ວິດີໂອ ການໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງ ມໍລະດົກໂລກ ຂອງ ພະນະ ທ່ານ ບາຣັກ ໂອບາມາ

ASEAN MEDIA

26 videos
1.153 views
ວິດີໂອ ການໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງ ມໍລະດົກໂລກ ຂອງ ພະນະ ທ່ານ ບາຣັກ ໂອບາມາ

"For so long the United States has been so big, so powerful that we felt that we could afford not to know about a country like Laos. But the world has shrunk, it's interconnected—and if we want to deal with issues from climate change to wildlife trafficking, to dealing with terrorism, we need the cooperation of everybody. That's part of what we've been able to accomplish...over the last seven, eight years is open up places that previously were closed and engage people in ways that will pay huge dividends in the future." —President Obama reflecting on his historic trip as the first U.S. president to visit Laos: http://go.wh.gov/xaFF6z

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next