“[លទ្ធផលប្រឡងឆ្នាំនេះ] មិនមែនជារឿងចៃដន្យហើយក៏មិនមែនជាការរៀបចំទុកដែរ ប៉ុន្តែវាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារវាងគ្រូនិងសិស្ស។ ម្យ៉ាងទៀតការកើនឡើងនៃចំនួនសិស្សប្រឡងជាប់ក៏មិនមែនដោយសារវិញ្ញាសាមានការធូររលុ...

Thailand Motion

15 videos
1.213 views
“[លទ្ធផលប្រឡងឆ្នាំនេះ] មិនមែនជារឿងចៃដន្យហើយក៏មិនមែនជាការរៀបចំទុកដែរ ប៉ុន្តែវាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារវាងគ្រូនិងសិស្ស។ ម្យ៉ាងទៀតការកើនឡើងនៃចំនួនសិស្សប្រឡងជាប់ក៏មិនមែនដោយសារវិញ្ញាសាមានការធូររលុងដែរប៉ុន្តែដោយសារសមត្ថភាពរបស់សិស្សមានការកើនឡើង”

នេះជាប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ជាមួយវិទ្យុបារាំង ស្ដីពី ការប្រកាសលទ្ធផលការប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិចំណេះទូទៅ និងបំពេញវិជ្ជា សម័យប្រឡង ៖ ២២ សីហា ២០១៦។

សម្រង់ពី៖ វិទ្យុ RFI ភាសាខ្មែរ ១០ កញ្ញា ២០១៦

#BacII2016

មានសំណូមពរ មតិយោបល់ ពាក្យបណ្ដឹង និងសំណួរផ្សេងៗ សូមផ្ដល់ព័ត៌មានមកក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា តាមរយៈតំណនេះ៖ https://goo.gl/mgqzCm ។

::គេហទំព័រ៖ www.moeys.gov.kh
::បណ្ដាញសង្គម៖ www.facebook.com/moeys.gov.kh | www.google.com/+moeys | www.twitter.com/moeyscambodia
::ទំព័រធនធានអប់រំ៖ http://oer.moeys.gov.kh| www.krou.moeys.gov.kh | www.facebook.com/krou.moeys.gov.kh
::បណ្ដាញ YouTube៖ www.youtube.com/moeyscambodia

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next