Người đang stress mà nghe bài này sẽ khóc và nhẹ nhõm biết bao.

Tôi Đăng Tin

1869 videos
452 views
Người đang stress mà nghe bài này sẽ khóc và nhẹ nhõm biết bao.

Xin lỗi mẹ!
Con không bằng người ta
Xin lỗi cha
Con vẫn còn vô dụng
Nhưng...
Cha ơi,Mẹ ơi
Xin hãy vững tin vào con

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next