រឿង៖ យុទ្ធសិល្ប៍ សូរិយាចន្ទ្រា

Thailand Motion

15 videos
1.334 views
រឿង៖ យុទ្ធសិល្ប៍ សូរិយាចន្ទ្រា

កំពូលខ្សែភាពយន្តភាគដ៏ល្អឯកប្រចាំឆ្នាំ មានផ្សាយជូនទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ ដល់ សុក្រ វេលាម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់ និង ៩យប់ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTV8 HD តែមួយគត់។ សូមកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នា។

The big blockbuster of the year broadcast from 06 October 2016 every Monday to Friday at 12PM and 9PM on CTV8HD only. Stay tuned!

#យុទ្ធសិល្ប៍សូរិយាចន្ទ្រា #CTV8HD

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next