រឿង៖ សង្គ្រាមឋានទេវតា

Thailand Motion

15 videos
4.256 views
រឿង៖ សង្គ្រាមឋានទេវតា

កំពូលខ្សែភាពយន្តភាគដ៏ល្អឯកប្រចាំឆ្នាំ ដែលកំពុងតែល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសចិន រឿង សង្រ្គាមឋានទេវតា។ មានផ្សាយជូនទស្សនាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTV8 HD តែមួយគត់។ សូមកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នា។

Chinese epic fantasy television drama which is the big blockbuster of the year and loved by many fans. Coming soon on CTV8HD only. Stay tuned!

#សង្រ្គាមឋានទេវតា #CTV8HD

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next