ផ្សាយផ្ទាល់(Live): សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង ឯកឧត្តម មហាធា មហាម៉ាត់ (Mahathir Mohamad) នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី​ អញ្ជើញជាអធិបតីសាក្សី ក្នុងពិធីចុះ...

ASEAN MEDIA

26 videos
692 views
ផ្សាយផ្ទាល់(Live): សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង ឯកឧត្តម មហាធា មហាម៉ាត់ (Mahathir Mohamad) នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី​ អញ្ជើញជាអធិបតីសាក្សី ក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខា និងអញ្ជើញប្រកាសព័ត៌មានរួម។​

វិមានសន្តិភាព រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next