សូមបងប្អូនជនរួមជាតិ លោកយាយ លោកតា និងក្មួយៗយុវជន ស្តាប់កំសាន្តជាមួយបទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនា និង ប្រពៃណី តេជោសន្តិភាព ដែលមានបទពិរោះៗជាបន្តបន្ទាប់។

ASEAN MEDIA

26 videos
638 views
សូមបងប្អូនជនរួមជាតិ លោកយាយ លោកតា និងក្មួយៗយុវជន ស្តាប់កំសាន្តជាមួយបទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនា និង ប្រពៃណី តេជោសន្តិភាព ដែលមានបទពិរោះៗជាបន្តបន្ទាប់។

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next