រឿង៖ រសជាតិស្នេហ៍

Thailand Motion

15 videos
1.598 views
រឿង៖ រសជាតិស្នេហ៍

តើរសជាតិស្នេហ៍មានន័យផ្អែមល្អែម ឬល្វីងជូរចត់ខ្លាំងប៉ុណ្ណា? បើចង់ជ្រាបច្បាស់ សូមកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនារឿង រសជាតិស្នេហ៍ ដែលមានផ្សាយជូនទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ ដល់ សុក្រ វេលាម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់ និង ៨:១៥នាទីយប់ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប្លិ៍រាជធានីភ្នំពេញតែមួយគត់គឺប៉ុស្តិ៍លេខ ៦HD។

How does the love taste? Have you ever tried it? Catch the drama, Ros Cheat Sne, to understand the taste of love. Premieres August 23, 2016, every Monday to Friday at 12 PM and 8:15 PM on PPCTV 6HD channel only. Stay tuned!

#ppctvdrama #រសជាតិស្នេហ៍ #PPCTV6

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next