កម្មវិធី៖ Just Married

Thailand Motion

15 videos
496 views
កម្មវិធី៖ Just Married

ជីវិតដែលមានដៃគូស្នេហា គឺជាគ្រាដ៏ផ្អែមល្អែមមួយក្នុងឆាកជីវិត។ ចុះជីវិតដែលទើបតែរៀបការរួច តើមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅប៉ុណ្ណា? បើចង់ជ្រាបច្បាស់ សូមកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនាកម្មវិធី Just Married ដែលមានផ្សាយជូនទស្សនាក្នុងពេលឆាប់ៗ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបរាជធានីភ្នំពេញតែមួយគត់គឺប៉ុស្តិ៍លេខ ៦HD។

Having a special person is one the sweetest moments of life. How about the lives after getting married? Want to know clearly; don’t forget to catch the show, Just Married, coming soon on PPCTV 6HD only. Stay tuned!

#ppctvdrama #JustMarried #PPCTV6HD

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next