រឿង៖ សង្គ្រាមស្នេហ៍ស្រីស្អាត

Thailand Motion

15 videos
3.029 views
រឿង៖ សង្គ្រាមស្នេហ៍ស្រីស្អាត

កំពូលខ្សែភាពយន្តភាគល្អឯក និងល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសចិន និយាយពីសង្គ្រាមស្នេហ៍របស់ស្រីស្អាតមួយក្រុម។ តើចុងក្រោយនរណានឹងទទួលបានជ័យជម្នះនៅក្នុងសង្គ្រាមមួយនេះ? មានផ្សាយជូនទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ១១:៣០ថ្ងៃត្រង់ និង ៧:៣០យប់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបរាជធានីភ្្នំពេញប៉ុស្តិ៍លេខ ១០តែមួយគត់។

A well known blockbuster of the year talks about the war of the beauties' love. At last, who will be the winner? Broadcast from August 04, 2016, everyday at 11:30 AM and 7:30 PM on PPCTV 10 only. Stay Tuned.

#ppctvdrama #សង្គ្រាមស្នេហ៍ស្រីស្អាត #PPCTV10

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next