រឿង៖ វីរៈបុរស លីពូអ៊ី

Thailand Motion

15 videos
4.153 views
រឿង៖ វីរៈបុរស លីពូអ៊ី

ខ្សែភាពយន្តពោរពេញដោយឈុតឆាកវាយប្រហារ ការតស៊ូការពារប្រជាជនទន់ខ្សោយរបស់វីរៈបុរស លីពូអ៊ី។ មានផ្សាយជូនទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ១០:១០ព្រឹក និង ៩យប់ រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ ដល់សុក្រ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបរាជធានីភ្នំពេញតែមួយគត់គឺប៉ុស្តិ៍លេខ ៦HD។

An action drama shows how a hero, Li Bo-Yee, fights and protects the weak people. Broadcast from July 12, 2016 at 10:10 AM and 9 PM every Monday to Friday on PPCTV 6HD only. Stay tuned!

#ppctvdrama #វីរៈបុរសលីពូអ៊ី #PPCTV6

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next