រឿង៖ អ្នកម្នាងមីយៀក

Thailand Motion

15 videos
2.285 views
រឿង៖ អ្នកម្នាងមីយៀក

ខ្សែភាពយន្តភាគដ៏ល្អឯកមួយប្រចាំឆ្នាំ ដែលនិយាយពីជីវិតផ្សងព្រេងរបស់អ្នកម្នាង មីយៀក។ តើចុងក្រោយ ខ្សែជីវិតដែលត្រូវឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងមួយនេះនឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងណា? មានផ្សាយជូនទស្សនាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTV8 HD តែមួយគត់។ សូមកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នា។

The drama details the legendary life of a concubine named Mi Yue. Coming soon on CTV8HD only. Stay tuned!

#អ្នកម្នាងមីយៀក #CTV8HD

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next