ខ្សែភាពយន្តភាគដែលមានការគាំទ្រខ្លាំង និង ទទួលបានពានរង្វាន់ច្រើនជាងគេប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ រឿង ឆាកជីវិតដូចព្រេងនិទាន វគ្គ២ នឹង មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

Thailand Motion

15 videos
1.134 views
ខ្សែភាពយន្តភាគដែលមានការគាំទ្រខ្លាំង និង ទទួលបានពានរង្វាន់ច្រើនជាងគេប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ រឿង ឆាកជីវិតដូចព្រេងនិទាន វគ្គ២ នឹង មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

Blockbuster Drama Series Dream Makers II will be showing soon on PPCTV Drama 9. #PPCTV #CTV8HD #DreamMaker2 #ឆាកជីវិតដូចព្រេងនិទានវគ្គ២

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next