រឿង៖ កែវភ្នែកមេឃា

Thailand Motion

15 videos
2.438 views
រឿង៖ កែវភ្នែកមេឃា

ខ្សែភាពយន្តភាគបែបរឿងក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មស្មុគស្មាញ ដែលផ្តោតទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងបងប្អូនប្រុសពីរនាក់ ធ្វើឱ្យផ្ទៃរឿងកាន់តែ ជក់ចិត្តដិអារម្មណ៍។ មានផ្សាយជូនទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ វេលាម៉ោង ១១ព្រឹក និង ៨យប់ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបរាជធានីភ្នំពេញតែមួយគត់គឺ ប៉ុស្តិ៍លេខ ៩។

Keo Pnek Mek Khea is a crime thriller television drama which focuses on the relationship between two brothers. Broadcast from July 14, 2016 everyday at 11 AM and 8 PM on PPCTV Drama 9 only.

#ppctvdrama #កែវភ្នែកមេឃា #PPCTV9

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next