រឿង៖ ស្រីស្អាតសង្គ្រោះគ្រួសារ

Thailand Motion

15 videos
2.919 views
រឿង៖ ស្រីស្អាតសង្គ្រោះគ្រួសារ

កម្រងខ្សែភាពយន្តភាគបែបវាយប្រហារ មានការចូលរួមសម្តែងពីតារាល្បីមួយរូប ដែលប្រជាជនខ្មែរធ្លាប់បានស្គាល់រួចមកហើយនោះគឺលោក ជាំង ជឺយ៉ា! មានផ្សាយជូនទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ១១ព្រឹក និង ៨យប់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបរាជធានីភ្នំពេញតែមួយគត់គឺ ប៉ុស្តិ៍លេខ ៩។

It’s another thrilling action drama starring a famous superstar known in Cambodia as Jiang Ziya. Broadcast from May 23, 2016, everyday at 11 AM and 8 PM on PPCTV 9 only. Stay tuned!

#ppctvdrama #ស្រីស្អាតសង្គ្រោះគ្រួសារ #PPCTV9

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next