Không chỉ cá chết hàng loạt ở ven biển miền Trung, ngao cũng dần chết trắng đầm ở Hà Tĩnh.

Tôi Đăng Tin

1869 videos
791 views
Không chỉ cá chết hàng loạt ở ven biển miền Trung, ngao cũng dần chết trắng đầm ở Hà Tĩnh.
Miền Nam thì thằng Tàu chặn nước đầu nguồn, Miền Trung thì nó xả thuốc độc ở nhà máy cho chết hết cá, Miền Bắc thì nó tuôn hàng lậu và buôn người, Tây Nguyên thì nó đang triển khai dự án bô xít không biết hậu quả ra sao nữa... Ấy vậy mà ta lúc nào cũng a e với nó, các công trình lớn đều nó trúng thầu.... còn các nước Phương Tây muốn giúp đỡ thì ta lại dè chừng vì sợ đụng chạm đến chế độ...

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next