ສຸດຕີນ ສຸດຕີນ ແຕ່ງໂດຍ ເທີຢູ່ນາ - ຝາກໃຫ້ບັນດານັກທຸລະກິດຈາກບໍລິສັດລຳຄານຈຳກັດມະຫາຊົນ ເບິ່ງຄລິບອື່ນໆຂອງພວກເພີ່ນໄດ້ທີ່ : https://www.youtube.com/user/Ther9999Dork

ASEAN MEDIA

26 videos
8.045 views
ສຸດຕີນ

ສຸດຕີນ ແຕ່ງໂດຍ ເທີຢູ່ນາ
- ຝາກໃຫ້ບັນດານັກທຸລະກິດຈາກບໍລິສັດລຳຄານຈຳກັດມະຫາຊົນ
ເບິ່ງຄລິບອື່ນໆຂອງພວກເພີ່ນໄດ້ທີ່ : https://www.youtube.com/user/Ther9999Dork

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next