សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅតែជាអ្នកគាំទ្រដ៏សកម្ម នៃកម្មវិធី Cambodia Idol។ សម្តេចតេជោ ពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសមត្ថភាពបេក្ខជន និងបេក្ខនារីទាំងអស់ ដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាព។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ សម្តេចត...

ASEAN MEDIA

26 videos
1.069 views
សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅតែជាអ្នកគាំទ្រដ៏សកម្ម នៃកម្មវិធី Cambodia Idol។ សម្តេចតេជោ ពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសមត្ថភាពបេក្ខជន និងបេក្ខនារីទាំងអស់ ដែលបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាព។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ សម្តេចតេជោ មានជំនឿជឿជាក់លើភាពយុត្តិធម៌របស់ចៅក្រមទាំង៤រូប ព្រមទាំងភាពប៉ិនប្រសព្វរបស់ពិធីករ និងពិធីការិនីដែលបានធ្វើអោយកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកនេះមានប្រជាប្រីយ៍ភាពបំផុត។ សម្តេចតេជោ មានជំនឿជឿជាក់លើប្រព័ន្ឋបោះឆ្នោតតាមបែប Electronic ដែលផ្តល់ភាពយុត្តិធម៌ គោរពទៅលើសម្លេងអ្នកបោះឆ្នោត (លេខទូរស័ព្វ១ បោះបាន១សម្លេង) មិនដូចការលើកឡើងរបស់បុគ្គលមួយចំនួន ដែលចោទប្រកាន់វាយប្រហារកម្មវិធីដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់។ សម្តេចតេជោ នឹងព្យាយាមបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខជនដែល សម្តេច ពេញចិត្តពីប្រទេសបារាំង នៅក្នុងវគ្គ LIVE SHOW អាទិត្យនេះ បើមានលទ្ឋភាពអាចធ្វើបានពីទីនោះ។ សូមជូនពរក្មួយៗសិល្បៈករ សិល្បៈការិនីទាំងអស់ទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ៗគ្នា៕

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next