រឿង៖ មហិទ្ធិឫទ្ធិដាវទេព ជូរសៀន

Thailand Motion

15 videos
3.416 views
រឿង៖ មហិទ្ធិឫទ្ធិដាវទេព ជូរសៀន

កំពូលខ្សែភាពយន្តល្អឯក ល្បីល្បាញប្រចាំឆ្នាំ ប្រមូលផ្តុំសុទ្ធតែតារាល្បីកំពុងពេញនិយម ដែលរួមមាន លោក Li Yifeng កញ្ញា Zhao Liying និងកញ្ញា Yang Zi។ រឿង មហិទ្ធិឬទ្ធិ ដាវទេពជូរសៀន នឹងបង្ហាញខ្លួនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTV8 HD តែមួយគត់។ សូមកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នា។

The biggest Chinese blockbuster of the year starring many young and talented top stars including Li Yifeng, Zhao Liying and Yang Zi. Coming soon on CTV 8HD only. Stay tuned!

#មហិទ្ធិឬទ្ធិដាវទេពជូរសៀន #CTV8HD

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next