២៧ មករា ២០១៧ - ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃ / 27 January 2017 - Summary of the main news of the day read by Sambath Rose-Marya and Yu Chantheany.

ASEAN MEDIA

26 videos
854 views
២៧ មករា ២០១៧ - ព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំថ្ងៃ / 27 January 2017 - Summary of the main news of the day read by Sambath Rose-Marya and Yu Chantheany.

១-មនសិការខ្មែរ៖ សាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងគឺជាចំណុចស្នូលនៃភាពជោគជ័យរបស់​គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ​ក្នុង​ដំណើរការ​បោះឆ្នោត។ ព័ត៌មានលម្អិតសូមចុច៖ http://tinyurl.com/zaaolhj
២-មនសិការខ្មែរ៖ មន្រ្តីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិចុះដោះស្រាយ បញ្ហានិងជំរុញប្រសិទ្ធភាពការងារ​របស់​បក្សនៅខេត្តសៀមរាប។ ព័ត៌មានលម្អិតសូមចុច៖ http://tinyurl.com/z9cznsb
៣-មនោរម្យ៖ មន្ត្រីអ.ស.ប អំពាវនាវ​ឲ្យ​ដោះ​លែង​មន្ត្រី​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ខ្មែរ​ជា​បន្ទាន់។ ព័ត៌មានលម្អិតសូមចុច៖ http://tinyurl.com/jr4efog
៤-VOD៖ បុរសវាយតំណាងរាស្ត្របក្សប្រឆំាងត្រូវបានដំឡើងស័ក្តដល់ផ្កាយមួយ។ ព័ត៌មានលម្អិតសូមចុច៖ http://tinyurl.com/zjv5lpx
៥-VOD៖ អ្នកមានជម្លោះដីធ្លីរាំរ៉ៃថាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារមិនអនុវត្តតាមបញ្ជាក្រសួងមហាផ្ទៃ។ ព័ត៌មានលម្អិតសូមចុច៖ http://tinyurl.com/gsbkbxy
៦-ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍៖ លោកត្រាំ​នឹង រឹតបន្តឹង​អន្តោប្រវេសន៍ និង ជនភៀសខ្លួន។ ព័ត៌មានលម្អិតសូមចុច៖ http://tinyurl.com/h42brwq

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next