រឿង៖ សុភមង្គលពណ៌ក្រហម

Thailand Motion

15 videos
3.090 views
រឿង៖ សុភមង្គលពណ៌ក្រហម

សុភមង្គល គឺជាអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់រូបប្រាថ្នាចង់បាន។ ប៉ុន្តែ តើធ្វើយ៉ាងណា ទើបមនុស្សអាចទទួលបានសុភមង្គលពេញលេញមួយ? បើចង់ជ្រាបច្បាស់ សូមកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនារឿង សុភមង្គលពណ៌ក្រហម មានផ្សាយជូនចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ ដល់សុក្រ វេលាម៉ោង ៦ល្ងាច និងម៉ោង ១០យប់ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTV8 HD តែមួយគត់។

Premieres January 05, 2017 every Monday to Friday at 6 PM and 10 PM on CTV8HD only. Stay tuned!

#សុភមង្គលពណ៌ក្រហម #CTV8HD

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next