រឿង៖ ព្រេងនិទានមនុស្ស និងទេវតា

Thailand Motion

15 videos
753 views
រឿង៖ ព្រេងនិទានមនុស្ស និងទេវតា

ព្រេងនិទានមនុស្ស និងទេវតា គឺជាកម្រងខ្សែភាពយន្តភាគដែលនិយាយពីសាច់រឿងបីខុសគ្នា ដោយបង្ហាញឱ្យឃើញនូវសេចក្តីសេ្នហា ការឈ្លក់វង្វេងនឹងខ្លួនឯង សេចក្តីលោភលន់ និងភាពអាត្មានិយម។ មានផ្សាយជូនទស្សនាក្នុងពេលឆាប់ៗ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTV8 HD តែមួយគត់។ សូមកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នា។

It's all about three separate stories shown what love, vanity, greed and selfishness are. Catch the show coming soon on CTV8HD only. Stay tuned!

#ព្រេងនិទានមនុស្សនិងទេវតា #CTV8HD

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next