រឿង៖ ឈានឡុង ចូល សាវលីញ

Thailand Motion

15 videos
464 views
រឿង៖ ឈានឡុង ចូល សាវលីញ

ស្នេហា និងវណ្ណៈ ឆន្ទៈ និងគំនុំ ក្តីស្រឡាញ់ និងការបោកប្រាស់ សុទ្ធតែអាចផ្លាស់ប្តូរ ប្រសិនបើមានវត្តមាននៃពាក្យថា មហិច្ឆតា។ បើចង់ជ្រាបច្បាស់រឿងរ៉ាវពិតនឹងទៅជាយ៉ាងណា សូមកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនារឿង ឈានឡុង ចូល សាវលីញ មានផ្សាយជូនទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ១១:៣០នាទីព្រឹក និង ៧:៣០ យប់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបរាជធានីភ្្នំពេញប៉ុស្តិ៍លេខ ១០ តែមួយគត់។

Love and status, commitment and revenge, love and lie can always be changed if ambition exists. Want to know clearly what does it really mean, don't forget to catch the show broadcast from 16 October, 2016 at 11:30 AM and 7:30 PM everyday on PPCTV 10 only. Stay Tuned.

#ppctvdrama #ឈានឡុងចូលសាវលីញ #PPCTV10

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next