សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកធ្វើដំណើឆ្លងកាត់ស្ពានជ្រោយចង្វារចាស់ ឬ ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុន មេត្តាយោគយល់ចំពោះដំណើរការជួសជុលស្ពានឡើងវិញ។ យើងជួសជុលថែទាំងស្ពាននៅពេលនេះអោយបានល្អមុនពេលស្ពានកាន់ចាស់ទ្រុឌទ្...

ASEAN MEDIA

26 videos
290 views
សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកធ្វើដំណើឆ្លងកាត់ស្ពានជ្រោយចង្វារចាស់ ឬ ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុន មេត្តាយោគយល់ចំពោះដំណើរការជួសជុលស្ពានឡើងវិញ។ យើងជួសជុលថែទាំងស្ពាននៅពេលនេះអោយបានល្អមុនពេលស្ពានកាន់ចាស់ទ្រុឌទ្រោមខូចខាតកាន់តែច្រើនឡើង។ សូមបងប្អូនចូលរួមថែរក្សាស្ពានទាំងថ្មីទាំងចាស់អោយនៅគង់វង្សប្រើប្រាស់បានយូរ។

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next