Thanh niên ngáo đá nói 19h tối tưới xăng lên người rồi nhảy cầu. Việt Nam nói là làm...cuối cùng rất nhiều người bị thằng em dắt mũi và cái kết =))

Tôi Đăng Tin

1869 videos
291 views
Thanh niên ngáo đá nói 19h tối tưới xăng lên người rồi nhảy cầu. Việt Nam nói là làm...cuối cùng rất nhiều người bị thằng em dắt mũi và cái kết =))

"- "Việt Nam Nói Là Làm" con cặc gì mà hẹn 7h ra "Rưới Xăng Lên Người Đốt Rồi Nhảy Cầu" đéo thấy đâu hết , làm công an bắt xe anh em tùm lum hết , xạo lờ , mày ra đi công an bắt mày thấy mẹ mày luôn , điều động xe hơi nhìu rồi đó , "Chạy" xe thì "Giao Thông" bắt , "Đậu" lại thì "Công An" phường bắt , thằng này hại quá

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next