ព្យាករអាកាសធាតុ និងឧតិនិយម ១៤-១៦ កញ្ញា

ASEAN MEDIA

26 videos
2.206 views
ព្យាករអាកាសធាតុ និងឧតិនិយម ១៤-១៦ កញ្ញា

សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រួ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងរដូវភ្លៀង ជាពិសេសបងប្អូនរស់នៅជាប់តាមដងទន្លេ និងសមុទ្រ។ សូមបើកបរគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ យោគយល់ និងប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលដើម្បីចៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ដោយយថាហេតុណាមួយ៕

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next