ທ່ານ ບາຣັກ ໂອບາມາ ຍ້ອງຍໍ ຄົນລາວ ທີ່ມີນໍ້າໃຈ ແລະ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທີ່ອົບອຸ່ນ, ຍ້ອງຍໍພາວະການເປັນຜູ້ນໍາ ໃນການເປັນປະທານກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ. ເພິ່ນໄດ້ກ່າວເຖິງທ່າແຮງມໍລະດົກໂລກ ແລະມໍລະດົກຂອງຊາດ ທີ່ມີແຫຼ່ງທ່ອງທ...

ASEAN MEDIA

26 videos
824 views
ທ່ານ ບາຣັກ ໂອບາມາ ຍ້ອງຍໍ ຄົນລາວ ທີ່ມີນໍ້າໃຈ ແລະ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທີ່ອົບອຸ່ນ, ຍ້ອງຍໍພາວະການເປັນຜູ້ນໍາ ໃນການເປັນປະທານກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ. ເພິ່ນໄດ້ກ່າວເຖິງທ່າແຮງມໍລະດົກໂລກ ແລະມໍລະດົກຂອງຊາດ ທີ່ມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນລາວເຮົາພາກພູມໃຈ...

Great speech of U.S. President Barack Obama. He might come back when he has no prolong his term.
"U.S. President Barack Obama speaks in Laos and delivers an adress to the people of Laos. He is the first US President to visit the country" Source and Content by Michael McIntee (https://youtu.be/n4EcYePQ-JU)

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next