ຈະມີໃຜແນ່ຮູ້ວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງຊີວິດຂອງຕົນເອງນັ້ນຄືການມີຄວາມສຸກ... ແລະ ຄວາມສຸກຂອງແຕ່ລະຄົນກໍບໍ່ຄືກັນ: ນໍ້າຕາຂອງເຈົ້າຈະຊຶມເມື່ອເຈົ້າໄດ້ຮູ້ວ່າ ທໍາມະຊາດຄືທຸກຢ່າງຂອງຊີວິດ... ນໍ້າກັດຢໍລະປ່າ ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ທ...

ASEAN MEDIA

26 videos
1.073 views
ຈະມີໃຜແນ່ຮູ້ວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງຊີວິດຂອງຕົນເອງນັ້ນຄືການມີຄວາມສຸກ... ແລະ ຄວາມສຸກຂອງແຕ່ລະຄົນກໍບໍ່ຄືກັນ: ນໍ້າຕາຂອງເຈົ້າຈະຊຶມເມື່ອເຈົ້າໄດ້ຮູ້ວ່າ ທໍາມະຊາດຄືທຸກຢ່າງຂອງຊີວິດ... ນໍ້າກັດຢໍລະປ່າ ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ທີ່ຍັງຄົງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງທຳມະຊາດທີ່ສຸດແຫ່ງໜຶ່ງຂອງໂລກ, ບວກກັບການອອກແບບທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມແຕກຕ່າງ; ນໍ້າກັດຢໍລະປ່າ ຄືຄໍາຕອບຂອງຄົນຮັກທໍາມະຊາດ; ນໍ້າກັດຢໍລະປ່າ, ດິນແດນແຫ່ງຄວາມສຸກ ສະຫວັນຂອງນັກພະຈົນໄພ ພ້ອມໃຫ້ຄວາມສຸກໃນແບບທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການ.
You may not know that the purpose of life is happiness…and the happiness of each is countless. When you are here with us at Nam Kat Yorla Pa, your tear may drop if you know that nature is everything of living things. You will realize that Nam Kat Yorla Pa is the pearl of jungle with the most abundant nature of the world and with the charming designs and different attractions. It is the place where the nature lovers can find their true love.
ນໍ້າກັດຢໍລະປ່າ, ບ້ານ ເເຟນ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ປະເທດລາວ.
Welcome to Disney Forest of Laos in Oudommxay
The most amazing tourists site in Laos, Nam Kat Yorla Pa
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nam Kat Yorla Pa
Faen Village, Xay District
Oudomxay Province, LAO PDR
Tel: +856 81 219666, +856 20 5556 4359
Email: gm@namkatyorlapa.com
info@namkatyorlapa.com
www.namkatyorlapa.com

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next