សម្លេង ៖ "ចំពោះវិញ្ញាសាប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះមិនធូរឬខ្សោយជាងឆ្នាំមុននោះទេ តែគឺមកពីសមត្ថភាពកូនសិស្សកើនឡើងជាងមុន!"

Thailand Motion

15 videos
828 views
សម្លេង ៖ "ចំពោះវិញ្ញាសាប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះមិនធូរឬខ្សោយជាងឆ្នាំមុននោះទេ តែគឺមកពីសមត្ថភាពកូនសិស្សកើនឡើងជាងមុន!"
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានអះអាងយ៉ាងដូចនេះក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន RFI ខេមរភាសា / RFI Khmer កាលពីយប់ ថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។

ប្រភព៖ RFI ខេមរភាសា / RFI Khmer

#BacII2016

មានសំណូមពរ មតិយោបល់ ពាក្យបណ្ដឹង និងសំណួរផ្សេងៗ សូមផ្ដល់ព័ត៌មានមកក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា តាមរយៈតំណនេះ៖ https://goo.gl/mgqzCm ។

::គេហទំព័រ៖ www.moeys.gov.kh
::បណ្ដាញសង្គម៖ www.facebook.com/moeys.gov.kh | www.google.com/+moeys | www.twitter.com/moeyscambodia
::ទំព័រធនធានអប់រំ៖ http://oer.moeys.gov.kh| www.krou.moeys.gov.kh | www.facebook.com/krou.moeys.gov.kh
::បណ្ដាញ YouTube៖ www.youtube.com/moeyscambodia

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next