โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ชะอำ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดพิธีลงนามความร่วมมือต่อยอดการศึกษา โดยจัดขึ้น ณ ห้อง The Banquet ชั้น 5 อาคาร Tourism Tower มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังส...

Thailand Motion

15 videos
422 views
โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ชะอำ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดพิธีลงนามความร่วมมือต่อยอดการศึกษา โดยจัดขึ้น ณ ห้อง The Banquet ชั้น 5 อาคาร Tourism Tower มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เพื่อเป็นการต่อยอดการศึกษาโดยผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรประกาศนียบัตร 9 เดือนจากโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยวรีเจ้นท์ชะอำ สามารถต่อยอดในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โดยโรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยว รีเจ้นท์ชะอำนั้นได้ดำเนินการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตร ระยะเวลาตลอดหลักสูตร 9 เดือน เปิดสอน 4 หลักสูตรในสาขา การบริการส่วนหน้า หลักสูตรแม่บ้านโรงแรม หลักสูตรบริการอาหารและเครื่องดื่ม และ หลักสูตรการประกอบอาหาร โดยยึดเกณฑ์พื้นฐานในการรับรองมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน ACCSTP (ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals)

รายละเอียดเพิ่มเติม www.rhsschool.ac.th หรือ โทร 02 251 0305 ต่อ 380

#NationTV #ข่าวข้นรับอรุณ

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next