Thanh niên quận 3 TP. HCM chạy xe bốc đầu, nẹt bô làm mọi người trong xóm lo sợ. Tới cuối xóm bị một người Cô chặn xe lại dạy cho bài học làm người.

Tôi Đăng Tin

1869 videos
239 views
Thanh niên quận 3 TP. HCM chạy xe bốc đầu, nẹt bô làm mọi người trong xóm lo sợ. Tới cuối xóm bị một người Cô chặn xe lại dạy cho bài học làm người.

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next