តើតារាកត្តិយសមានចំណង់ចំណូលចិត្តអ្វីខ្លះ? តោះ ជួបជាមួយនឹងតារាស្រីរូបស្រស់សោភា សារ៉ាយ សក្កណា ដែលនឹងមកចូលរួមបង្កើនបរិយាកាសអោយកាន់តែសប្បាយរីករាយ នៅក្នុងកម្មវិធី ចំណូលតារា ជួបគ្នានៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១១ ខ...

Thailand Motion

15 videos
462 views
តើតារាកត្តិយសមានចំណង់ចំណូលចិត្តអ្វីខ្លះ? តោះ ជួបជាមួយនឹងតារាស្រីរូបស្រស់សោភា សារ៉ាយ សក្កណា ដែលនឹងមកចូលរួមបង្កើនបរិយាកាសអោយកាន់តែសប្បាយរីករាយ នៅក្នុងកម្មវិធី ចំណូលតារា ជួបគ្នានៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ក្នុងសប្តាហ៍នេះ វេលាម៉ោង ៧យប់ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTV8HD តែមួយគត់។
Want to know more about our lovely Superstar's hobbies? let's stay tuned to Chomnol Chet Dara broadcast on August 11, 2016, Thursday at 7 PM on CTV8HD only. Stay tuned!
#ចំណូលចិត្តតារា #CTV8HD

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next