ข้อเท็จจริงของ "GAME" บทสรุปเป็น ศิลปะ หรือ อาชญากรรม จากผลิตเพื่อความบันเทิง แต่กลับกลายเป็น "จำเลย" ในซีกลบจากสังคม

Thailand Motion

15 videos
40 views
ข้อเท็จจริงของ "GAME" บทสรุปเป็น ศิลปะ หรือ อาชญากรรม จากผลิตเพื่อความบันเทิง แต่กลับกลายเป็น "จำเลย" ในซีกลบจากสังคม

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next