ทีดีอาร์ไอ เปิดเผยผลการศึกษาที่มาขยะทะเลโดยพบว่า ไทยติดอันดับ 6 ของโลก จึงมีข้อเสนอให้รัฐบาลประกาศให้การแก้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ โดยใช้กฎหมายบังคับเลิกการใช้โฟม ส่วนถุงพลาสติก ต้องเก็บเงินหากผู้...

Thailand Motion

15 videos
37 views
ทีดีอาร์ไอ เปิดเผยผลการศึกษาที่มาขยะทะเลโดยพบว่า ไทยติดอันดับ 6 ของโลก จึงมีข้อเสนอให้รัฐบาลประกาศให้การแก้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ โดยใช้กฎหมายบังคับเลิกการใช้โฟม ส่วนถุงพลาสติก ต้องเก็บเงินหากผู้บริโภคต้องการใช้ เพื่อลดปริมาณขยะ #ThaiPBS

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next