วิจารณ์สนั่น หนุ่มโชว์กระดกฉี่อ้างใช้บำบัดโรค ไม่เคยต้องหาหมอ เปิดใจ เชื่ือแพทย์วิถีพุทธ ไม่กลัวคนหาว่าบ้า!

Thailand Motion

15 videos
21 views
วิจารณ์สนั่น หนุ่มโชว์กระดกฉี่อ้างใช้บำบัดโรค ไม่เคยต้องหาหมอ เปิดใจ เชื่ือแพทย์วิถีพุทธ ไม่กลัวคนหาว่าบ้า!

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next