ปัญหาไฟป่าแอมะซอนในอเมริกาใต้ กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลก เนื่องจากป่าผืนนี้ถือเป็น “ปอดของโลก” ที่ผลิตออกซิเจนถึง 20% แต่ปอดแห่งนี้กำลังถูกทำลายจากฝีมือมนุษย์ #PrayforAmazon #ThaiPBS

Thailand Motion

15 videos
55 views
ปัญหาไฟป่าแอมะซอนในอเมริกาใต้ กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลก เนื่องจากป่าผืนนี้ถือเป็น “ปอดของโลก” ที่ผลิตออกซิเจนถึง 20% แต่ปอดแห่งนี้กำลังถูกทำลายจากฝีมือมนุษย์ #PrayforAmazon #ThaiPBS

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next