ราคาข้าวเหนียว ตอนนี้ ราคาพุ่งสูงขึ้นเป็น 2 เท่าตัว จากเดิมถังละ 1 พัน 50 บาท พุ่งเป็นถังละ 2 พัน 20 บาท หรือตกกิโลกรัมละ 44 บาท

Thailand Motion

15 videos
46 views
ราคาข้าวเหนียว ตอนนี้ ราคาพุ่งสูงขึ้นเป็น 2 เท่าตัว จากเดิมถังละ 1 พัน 50 บาท พุ่งเป็นถังละ 2 พัน 20 บาท หรือตกกิโลกรัมละ 44 บาท

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next