การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยุคเขมรแดง เกิดขึ้นได้อย่างไร? | How did the Cambodian genocide start?

Thailand Motion

15 videos
31 views
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยุคเขมรแดง เกิดขึ้นได้อย่างไร? | How did the Cambodian genocide start?

#SpokeDark : โรซี่ จรรยา วงศ์สุรวัฒน์ แห่ง Spokedark จะมาเล่าให้ฟังถึงสาเหตุของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกัมพูชาในยุคของเขมรแดง เมื่อ 40 ปีก่อนว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร? โดยมองในมุมการเมืองยุคสงครามเย็น | What was the reason for the Cambodian genocide? And how did the Khmer Rouge start?

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next