ชาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานในบ้านเราเข้ามาอย่างไร? คุยกับสองผู้บริหารบริษัทนำคนต่างด้าวเจ้ามาทำงานในประเทศ มั่งมี (2557) จำกัด เผยขั้นตอนการทำงานและการดูแลแรงงานชาวเมียนมาในไทย #KhaosodMyanmar

Thailand Motion

15 videos
54 views
ชาวเมียนมาที่เข้ามาทำงานในบ้านเราเข้ามาอย่างไร? คุยกับสองผู้บริหารบริษัทนำคนต่างด้าวเจ้ามาทำงานในประเทศ มั่งมี (2557) จำกัด เผยขั้นตอนการทำงานและการดูแลแรงงานชาวเมียนมาในไทย #KhaosodMyanmar

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next