Đừng lấy nỗi khổ của người khác ra làm trò vui cho bản thân mình. Tạo nghiệp nhiều rồi sẽ bị nghiệp quật đấy

Tôi Đăng Tin

1869 videos
65 views
Đừng lấy nỗi khổ của người khác ra làm trò vui cho bản thân mình. Tạo nghiệp nhiều rồi sẽ bị nghiệp quật đấy

Link full HD: https://youtu.be/g_cCJfEGm3M

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next