Phỏng vấn trước mùa giải các bạn fan Ngoại Hạng Anh. Xem họ nói gì về cầu thủ và clb yêu thích của mình nhé yayyy

Tôi Đăng Tin

1869 videos
19 views
Phỏng vấn trước mùa giải các bạn fan Ngoại Hạng Anh. Xem họ nói gì về cầu thủ và clb yêu thích của mình nhé yayyy

Cơ hội trúng chuyến đi Luân Đôn xem Ngoại Hạng Anh:
https://www.facebook.com/notes/nutriboost-vietnam/th%E1%BB%83-l%E1%BB%87-ch%C6%B0%C6%A1ng-tr%C3%ACnh-khuy%E1%BA%BFn-m%E1%BA%A1i/1432070770267870/?__tn__=-R

#thanksNUTRIBOOST #NgoaiHangAnh #vivuLuanDon

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next