Đừng bao giờ đo cuộc đời con bằng điểm số

Tôi Đăng Tin

1869 videos
50 views
Đừng bao giờ đo cuộc đời con bằng điểm số
Nếu muốn con cái được thành công
Kỳ vọng ít hơn, kỳ công nhiều hơn (Y)

--------------------------------------------
Link full HD : https://youtu.be/sGAg1R2qVPQ

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next