"Đừng vì bất kì một lí do gì để mất tình cảm của bọn mình, anh có thể nghèo về tiền bạc nhưng không được nghèo về ý chí. Sao anh không lấy em làm động lực để phấn đấu?"

Tôi Đăng Tin

1869 videos
33 views
"Đừng vì bất kì một lí do gì để mất tình cảm của bọn mình, anh có thể nghèo về tiền bạc nhưng không được nghèo về ý chí. Sao anh không lấy em làm động lực để phấn đấu?"

Cre: High 8 TV

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next