Chú Long "bán cà phê tặng hoa miễn phí ngày Vu Lan"

Tôi Đăng Tin

1869 videos
40 views
Chú Long "bán cà phê tặng hoa miễn phí ngày Vu Lan"
---
"Một hành động nhỏ một ý nghĩa lớn" vừa cảm ơn chú vì hành động đẹp đó, vừa cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn khi những ai vẫn còn mẹ!

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next