อนาคตฮ่องกงเมื่อรวมจีนจะเป็นอย่างไร ?

Thailand Motion

15 videos
37 views
อนาคตฮ่องกงเมื่อรวมจีนจะเป็นอย่างไร ?
1 ประเทศ 2 ระบบ หมายถึงอะไร ?
#ThaiPBS

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next