“ បញ្ហាចរាចរណ៍នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ “

ASEAN MEDIA

26 videos
31 views
“ បញ្ហាចរាចរណ៍នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ “
⁃ ស្រលាញ់ជីវិតខ្លួនឯង ស្រលាញ់ក្រុមគ្រួសារ ស្រលាញ់ជីវិតអ្នកដ៏ទៃ គឺត្រូវគោរពច្បាប់ចររាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា
⁃ គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ គឺចូលរួមកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍
⁃ បើស្រវឹង កុំបើកបរ
⁃ ថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែក កុំអោយមានគ្រោះថ្នាកចរាចរណ៍

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next