Mỗi lần nghe con thắc mắc về khuôn mặt dị tật của mình, lòng chị Linh như thắt lại. Chị ước, có thể thay con chịu đựng nỗi đau này :(

Tôi Đăng Tin

1869 videos
54 views
Mỗi lần nghe con thắc mắc về khuôn mặt dị tật của mình, lòng chị Linh như thắt lại. Chị ước, có thể thay con chịu đựng nỗi đau này :(

 

Category: People & Blogs
License: Public Source

COMMENTS

Up next